Om oss

Vår affärsidé är en smart helhetslösning för bokning, besöks- och bidragshantering till kommuner och besöksanläggningar
Våra digitala lösningar gör det möjligt för våra kunder att öka tillgängligheten och effektivisera besöksverksamheten i alla led,
från säljplanering, biljettförsäljning och köpupplevelse till analys och uppföljning. Enkelt och tryggt för slutkunden,
ekonomiskt fördelaktigt för anläggningen. Kommuner kan hantera alla besöksanläggningar i ett system och erbjuda sina invånare
en modern boknings- och bidragshantering. Actor Smartbook erbjuder intelligenta systemlösningar och produkter för allt från
museer, badhus och multiarenor, till besöksparker och hela kommuner i Norden..

Vår historia

Actor grundades 1962 med inriktning på försäljning av utrustning till restauranger och storkök. Efterfrågan på kassasystem och olika typer av skrivare kom naturligt från kunder och då lades grunden till avdelningen Biljettsystem.

1989 levererade vi ett system till den närliggande skidanläggningen Kungsberget i form av ett kassasystem med utskrift av liftkort. Detta följdes av leveranser till flera skidanläggningar. Första simhallen att använda Actor var nybyggda Nordpoolen i Boden som fick sitt första system 1995 bestående av datakassa, kontrollsystem och inpasseringsgrindar. Vid den tiden hade vi arbetat upp en stor marknadsandel i Sverige och sökte en samarbetspartner i Norge och 2005 etablerades ett samarbete med Klubben AS som har varit framgångsrikt. Idag finns Actor på ca 40 anläggningar i Norge.

Våra kunder fanns då inom simhallar, museum, djurparker, men vi såg att det saknades ett modernt bokningssystem för evenemang och idrott där kunden själv kunde boka sin plats på webben och skriva ut biljetten hemma. 2006 lanserade vi Platsbok som blev en succé i Sverige och vi fanns efter några år representerade i de högsta divisionerna i alla stora arenaidrotter.

2013 är nästa viktiga årtal för oss på Actor, då lanserade vi den produkt vi idag lever med, ActorSmartBook. Våra kunder såg ActorSmartBook som ett verksamhetssystem som hanterade betalningar, bokningar och inpassering på kommunernas anläggningar. Vi fick många förfrågningar om ActorSmartBook kunde användas till bokning av kommuners sporthallar och övriga objekt med koppling till föreningslivets bidragsansökningar. Efter utveckling av systemet blir Jönköpings kommun vår första kund på Bokning och Bidragssystem efter vunnen upphandling 2017. Idag används ActorSmartBook Boknings- och Bidragssystem i drygt 30 kommuner.

Vitec Software Group förvärvar oss 2018 och vi byter företagsnamn till Vitec Smart Visitor System AB.

SKR har på uppdrag av Sveriges kommuner initierat en upphandling som mynnade ut i ett ramavtal för Bokning och Bidrag med tilldelning till oss 2019.

Vår historia

Actor grundades 1962 med inriktning på försäljning av utrustning till restauranger och storkök. Efterfrågan på kassasystem och olika typer av skrivare kom naturligt från kunder och då lades grunden till avdelningen Biljettsystem.

1989 levererade vi ett system till den närliggande skidanläggningen Kungsberget i form av ett kassasystem med utskrift av liftkort. Detta följdes av leveranser till flera skidanläggningar. Första simhallen att använda Actor var nybyggda Nordpoolen i Boden som fick sitt första system 1995 bestående av datakassa, kontrollsystem och inpasseringsgrindar. Vid den tiden hade vi arbetat upp en stor marknadsandel i Sverige och sökte en samarbetspartner i Norge och 2005 etablerades ett samarbete med Klubben AS som har varit framgångsrikt. Idag finns Actor på ca 40 anläggningar i Norge.

Våra kunder fanns då inom simhallar, museum, djurparker, men vi såg att det saknades ett modernt bokningssystem för evenemang och idrott där kunden själv kunde boka sin plats på webben och skriva ut biljetten hemma. 2006 lanserade vi Platsbok som blev en succé i Sverige och vi fanns efter några år representerade i de högsta divisionerna i alla stora arenaidrotter.

2013 är nästa viktiga årtal för oss på Actor, då lanserade vi den produkt vi idag lever med, ActorSmartBook. Våra kunder såg ActorSmartBook som ett verksamhetssystem som hanterade betalningar, bokningar och inpassering på kommunernas anläggningar. Vi fick många förfrågningar om ActorSmartBook kunde användas till bokning av kommuners sporthallar och övriga objekt med koppling till föreningslivets bidragsansökningar. Efter utveckling av systemet blir Jönköpings kommun vår första kund på Bokning och Bidragssystem efter vunnen upphandling 2017. Idag används ActorSmartBook Boknings- och Bidragssystem i drygt 30 kommuner.

Vitec Software Group förvärvar oss 2018 och vi byter företagsnamn till Vitec Smart Visitor System AB.

SKR har på uppdrag av Sveriges kommuner initierat en upphandling som mynnade ut i ett ramavtal för Bokning och Bidrag med tilldelning till oss 2019.