Boknings- och bidragssystem

Med vår boknings och bidragshantering kan kommuner enkelt och digitalt erbjuda sina invånare ett välbeprövat system. Låt era invånare boka en fotbollsplan eller ansöka om bidrag direkt via dator, surfplatta eller telefon.

Med Actor Smartbook behöver inte kommunen några fler programvaror för sin dagliga kontakt med medborgare och föreningsliv.

Tjänsten erbjuder skalbar lösning som passar alla, liten som stor kommun. Bokare och bidragshandläggare får ett tydligt och enkelt användargränssnitt.

Föreningsportal där administratören enkelt administrerar sina uppgifter, söker bidrag och är i dialog med kommunens handläggare.

Integration till de flesta ekonomi- och inpasseringssystem som Sveriges kommuner använder idag.

I enlighet med SKL upphandlingen för boknings- och bidragsystem har vi gemensamt med ett urval av Sveriges kommuner utvecklat ActorSmartBook.

Vi är ramavtalsleverantör enligt SKL:s ramavtal "Boknings- och bidragslösningar 2017-2", tillsammans med Softronic.

https://www.softronic.se/softronic-tecknar-ramavtal-gallande-bokning-av-kultur-och-fritidsanlaggningar 

Med Actor Smartbook behöver inte kommunen några fler programvaror för sin dagliga kontakt med medborgare och föreningsliv.

Tjänsten erbjuder skalbar lösning som passar alla, liten som stor kommun. Bokare och bidragshandläggare får ett tydligt och enkelt användargränssnitt.

Föreningsportal där administratören enkelt administrerar sina uppgifter, söker bidrag och är i dialog med kommunens handläggare.

Integration till de flesta ekonomi- och inpasseringssystem som Sveriges kommuner använder idag.

I enlighet med SKL upphandlingen för boknings- och bidragsystem har vi gemensamt med ett urval av Sveriges kommuner utvecklat ActorSmartBook.

Vi är ramavtalsleverantör enligt SKL:s ramavtal "Boknings- och bidragslösningar 2017-2", tillsammans med Softronic.

https://www.softronic.se/softronic-tecknar-ramavtal-gallande-bokning-av-kultur-och-fritidsanlaggningar 

Bokning & Bidragsfunktioner

Några av våra funktioner riktade till kommuners boknings- och bidragsbehov.

Bokningshantering

Användarvänlig och modern bokningshantering av alla era bokningsbara objekt, lokaler och andra typer av kommunens objekt. Erbjud bokningsförfrågan eller direktbokning med betalning enligt era önskemål. Skapa faktureringsunderlag för fakturering via ert ekonomisystem. Samt följ upp er beläggning enkelt direkt i systemet via våra statistikfunktioner.

Säsongsplanering

Låt era föreningar, företag och privatpersoner ansöka om tider inför säsongen. Hantera säsongsansökningarna smidigt genom att flytta, bevilja och avslå enligt era tilldelningsprinciper. Kunden kan snabbt och smidigt återsöka tidigare tider till nästkommande säsong, ActorSmartBook visar då upp att tiden är återsökt för er handläggare.

Skalskydd

Vi integrerar mot skalskydd som har funktionalitet för detta, vilket möjliggör en effektiv och tidsbesparande process för er. Taggar, kort och engångskoder hanteras i ActorSmartBook. Erbjud bokning med direktbetalning på innebandyhallen, en engångskod levereras direkt och kunden kan spela bandy redan samma kväll. Utan manuell hantering från någon handläggare.

Bidragshantering

Digital hantering av era enskilda bidrag för föreningar och privatpersoner. Skapa dynamiska ansökningsformulär med beräkningskalkyler som blir tillgängliga enligt de ansökningsperioder som angetts. Ansökande får automatiskt statusuppdateringar på sin ansökan och kan smidigt följa alla sina ansökningar från Mina Sidor. Attestera utbetalningarna innan utbetalningsunderlaget via integration skickas till ekonomisystemet.

Aktivitetsstöd

Hantera era föreningars sammankomster och närvaro på ett lätthanterat och säkert sätt. Integration mot Riksidrottsförbundet för era idrottsföreningar. Andra typer av föreningar kan rapportera direkt i ActorSmartBook eller via import av DAK-filer. Sätt upp systemet så er kommuns aktivitetsstödsregler beräknar det berättigade bidragsbeloppet. Eventuella krockar hanteras självklart automatiskt.

Informationsskärmar

Önskar ni visa upp dagens bokningar i en anläggning på en publik informationsskärm kan vi erbjuda skärmvyer med de innehåll som ni själva önskar. Bilden uppdateras automatiskt och visar alltid aktuellt bokningsläge. Om er kommun använder en tredjepart för era informationsskärmar kan vi även möjliggöra att dessa kan hämta bokningsdata från oss.

Ramavtal

Vi är ramavtalsleverantör enligt SKL:s ramavtal "Boknings- och bidragslösningar 2017-2", tillsammans med Softronic.

Bokningskalender
Boka en lokal
Er publika sida som anpassas efter eran profil