Tillgänglighetsredogörelse för tjänsten Actor Smartbook

Vitec Smart Visitor System AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Actor Smartbook uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbtjänsten?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ActorSmartBook som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:


Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Det förekommer grafisk utformning på webbsidan som kan uppfattas som svårtolkad. Orsaken är vår uppdragsgivares grafiska profil.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av actorsmartbook.se
Senaste bedömningen gjordes den 18 maj 2022.
Redogörelsen uppdaterad den 12 december 2022.

Beskriv den tillgänglighetsbrist du identifierat
Vårt system används på många platser, vi behöver veta vilken du besökte. Ange namnet på kommunen eller anläggningens namn.
Försök förklara så detaljerat som möjligt för oss så vi lättare kan förstå vad du identifierat.
Bifoga gärna en bild på det du uppmärksammat.
Hjälpmedel
Om bristen i tillgänglighet beror på något hjälpmedel du använder vill vi gärna att du berättar det. Det underlättar för vår förståelse för problemet.

Teknisk information
Dina kontaktuppgifter
Personuppgift och samtycke
När du skickar in din anmälan sparas din ip-adress i webbplatsens logg. Vitec Smart Visitor System AB använder inte ip-adressen till någonting, utan den måste sparas på grund av hur formuläret fungerar. Eftersom en ip-adress är en personuppgift måste du acceptera att vi behandlar dina personuppgifter när du skickar in din anmälan.